VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Thời gian vừa qua giới luật đang xôn xao vì Bộ Kế hoạch và đầu tư cho phép cá nhân thành lập doanh nghiệp được đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn pháp luật, đặc biệt, trong đó có thể làm đại diện tội phạm trong vụ án hình sự.

Theo Luật sư Phạm Hoài Nam, Luật Sư Điều Hành Hãng Luật giải phóng :

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật theo mã ngành 6910 tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có nhiều sự tương đồng hay có thể nói là một phần trong phạm vi hoạt động hành nghề luật sư theo Luật Luật sư. Theo quy định hiện hành, người hành nghề luật sư phải đáp ứng nhiều điều kiện như phải có chứng nhận tốt nghiệp đào tạo về luật (tối thiếu là cử nhân luật), sau đó phải trải qua quá trình đào tạo nghiệp vụ, tập sự để được cấp chứng chỉ hành nghề; tối thiểu cũng mất khoảng 6 năm thì mới có thể hành nghề; các văn phòng luật sư, công ty luật đều phải do luật sư điều hành và chịu sự quản lý chuyên ngành của Sở Tư pháp. Trong khi đó, ngành nghề 6910 lại không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiều kiện, chỉ được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp; điều đó đồng nghĩa rằng chỉ cần cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự, không cần được đào tạo về luật thì vẫn dễ dàng thành lập công ty và tư vấn pháp luật.

Theo phương diện nào nó thì loại hình công ty này đang cạnh tranh với những người hành nghề luật sư nhưng một bên lại được thành lập một cách dễ dàng theo Luật Doanh nghiệp còn một bên phải chịu rằng buộc khắt khe của Luật Luật sư, từ đó cho thấy sự bất bình đẳng trong hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý. Thực tế thì loại công ty như thế này cũng gây ra không ít sự nhầm lẫn và hệ lụy cho khách hàng khi cần luật sư thực sự.

Về tính chất, hoạt động về pháp luật cũng cần phải có chuyển môn nhất định về kiến thức và kỹ năng nên việc quy định điều kiện kinh doanh về các tiêu chuẩn chuyên môn, học vấn, đào tạo nghề, chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề “hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” là điều cần thiết, cũng giống như các ngành nghề về đấu giá, thẩm định giá, môi giới bất động sản… Một số kiến nghị điều kiện đối với ngành nghề này như người điều hành, người lao động phải là người có có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chứng chỉ nghiệp vụ về tư vấn pháp luật khác do cơ quan có thẩm quyền cấp; sau khi thành lập thì phải có thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở biết…

Đồng thời cần phải có quy định rõ ràng về cơ quan Nhà nước quản lý như giao Sở Tư pháp thực hiện toàn bộ việc cấp giấy phép thành lập, hoạt động và quản lý trực tiếp hoặc vẫn giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quản lý nhưng phải quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động.

Những ngành nghề có đặc thù như nhau thì cần phải được bình đẳng với nhau, vì vậy, các cơ quan Nhà nước cần nhanh chóng điều chỉnh thống nhất hai ngành nghề này để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cũng như người dân sử dụng dịch vụ.

Luật sư Phạm Hoài Nam

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục