Có ai thực sự thích tay nắm cửa nội thất chỉnh điện không?

Có ai thực sự thích tay nắm cửa nội thất chỉnh điện không? – Không tưởngwpDiscuz

Yêu những suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.S