Phương pháp quản lý dữ liệu tập trung của Việt Nam – OpenGov Asia

Bộ Công an đưa ra sáng kiến ​​mới bằng việc giới thiệu Dự thảo đề xuất Luật Dữ liệu của Việt Nam. Đạo luật mang tính bước ngoặt này giải quyết nhu cầu cấp thiết về một trung tâm dữ liệu quốc gia tập trung và thể hiện sự tiến bộ đáng kể hướng tới cơ sở hạ tầng quản lý dữ liệu thống nhất.

Hiện nay, nhiều bộ đang vật lộn với cơ sở hạ tầng đầy đủ để hỗ trợ các hệ thống CNTT quan trọng. Lỗ hổng này không liên kết các cơ sở dữ liệu có vấn đề về tiêu chuẩn hóa và tính nhất quán. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu hiện tại không được đầu tư đầy đủ, không tuân thủ các tiêu chuẩn và các biện pháp bảo mật lỏng lẻo.

Để giải quyết những thách thức này, các quy định được đề xuất nhằm mục đích thành lập Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Trung tâm sẽ hoạt động như một kho lưu trữ tập trung, thúc đẩy kết nối liền mạch giữa các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khác nhau.

Bộ Công an đang tích cực nỗ lực hoàn thiện và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia khai trương tại Hòa Lăk (Hà Nội) vào cuối năm 2025. Ngày hành động dữ liệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Bộ Công an nhấn mạnh lợi ích của trung tâm dữ liệu quốc gia. Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giảm chi phí đầu tư cho nhà nước về cơ sở hạ tầng và nguồn lực.

READ  Khách sạn thứ hai của Nobu tại Việt Nam đánh dấu cột mốc khai trương thứ 40 • Thiết kế khách sạn

Sáng kiến ​​này hứa hẹn quản lý hợp lý và chuyên môn cho các hoạt động dữ liệu trên toàn quốc, thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ rộng rãi. Ngoài ra, còn đảm bảo tiết kiệm chi phí trong việc quản lý hệ thống thông tin ngoài cơ sở dữ liệu nhà nước của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được khuyến khích đăng ký và sử dụng dịch vụ từ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ điện toán đám mây do Chính phủ cung cấp. Điều này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực đầu tư mà còn giảm bớt mối lo ngại xung quanh việc rò rỉ dữ liệu.

Bộ Công an dự đoán sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc thu thập và làm sạch dữ liệu liên quan đến dân số. Việc tối ưu hóa thông tin từ Cơ sở dữ liệu dân số quốc gia dự kiến ​​sẽ mang lại những khoản tiết kiệm đáng kể.

Ngoài ra, các tổ chức hiện đang thuê không gian cơ sở hạ tầng dữ liệu với chi phí đáng kể sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển sang trung tâm dữ liệu quốc gia. Sự thay đổi này cho phép tiểu bang giảm chi phí liên quan đến việc thuê mặt bằng, chi phí vận hành và lợi nhuận kinh doanh trong khi vẫn đảm bảo mức độ an toàn và an ninh cao.

READ  Tay vợt Việt Nam lần đầu tiên vào chung kết Bangkok Open

Bộ Công an đang tích cực lấy ý kiến ​​các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Luật Dữ liệu. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thể hiện cam kết thiết lập khung pháp lý mạnh mẽ cho việc quản lý dữ liệu. Mặc dù có một số luật điều chỉnh cơ sở dữ liệu nhưng khuôn khổ hiện tại được coi là chưa đầy đủ, thiếu các tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế triển khai hiệu quả.

Đạo luật Dữ liệu được đề xuất nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách này bằng cách giải quyết các lĩnh vực quan trọng như tạo, phát triển, xử lý và quản lý dữ liệu. Nó cũng bao gồm các quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia và các sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Cuối cùng, Luật Dữ liệu nhằm mục đích thúc đẩy chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số của Việt Nam. Với việc đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ hiệu quả cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, luật này đánh dấu một kỷ nguyên mới về quản lý dữ liệu ở Việt Nam. Bộ khuyến nghị điều chỉnh các luật liên quan khác phù hợp với các quy định của Đạo luật Dữ liệu để phát triển bối cảnh pháp lý tích hợp có lợi cho tiến bộ kỹ thuật số.

Theo báo cáo của OpenGov Châu Á, hành trình số hóa của Việt Nam được thúc đẩy bởi Chiến lược dữ liệu quốc gia được phê duyệt gần đây, trong đó đặt ra những tiến bộ công nghệ đầy tham vọng đến năm 2030. Trọng tâm của chiến lược này là chuyển tất cả các quy trình hành chính sang trực tuyến và nâng cao hiệu quả trong các dịch vụ của chính phủ.

READ  Bamboo Airways của Việt Nam lên kế hoạch đại tu đội bay

Để hỗ trợ điều này, Việt Nam có kế hoạch kết nối các trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực cũng như các trung tâm điện toán hiệu suất cao, cho phép chia sẻ dữ liệu liền mạch trên toàn quốc. Hướng tới số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu thiết lập khuôn khổ chính phủ điện tử, cải thiện khả năng tiếp cận và minh bạch trong quản trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *