Cách xem SpaceX ra mắt trực tuyến tàu đổ bộ mặt trăng IM-1 của Máy trực quan vào ngày 15 tháng 2

Cập nhật cho ngày 14 tháng 2: SpaceX hiện đang đặt mục tiêu khởi động sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng IM-1 cho Máy trực quan không muộn hơn thứ Năm, ngày 15 tháng 2, do vấn đề với nhiệt độ của khí metan lỏng trong quá trình chuẩn bị cung cấp nhiên liệu cho tàu đổ bộ Odysseus. Bạn có thể đọc câu chuyện của chúng tôi và xem thời gian thực hiện nhiệm vụ được cập nhật bên dưới.


Tên lửa SpaceX Falcon 9 sẽ phóng một tàu đổ bộ tư nhân mới lên bề mặt mặt trăng cho Máy trực quan và NASA trong tuần này và bạn có thể xem trực tuyến nó trong một loạt các webcast miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *